Principer

SKYDD

Skydd innebär att försvararen skyddar sig under angreppet och är beredd om det skulle komma ett nytt angrepp. Han får aldrig försätta sig i en sämre position än vid utgångsläget.


BALANS

Balans innebär att försvararen strävar efter att ha full kontroll över sin kropp under hela försvaret samtidigt som han försätter angriparen ur balans.


RÖRELSE

Rörelse innebär att försvararen använder hela sitt rörelsesystem så att nya lägen skapas att utnyttja vid försvaret. Med rätt rörelsemönster elimineras behovet av råstyrka.


BESTÄMDHET

Bestämdhet innebär att försvararen med kroppsspråk och markerade rörelser visar beslutsamhet i sitt försvar.


MJUKHET

Mjukhet innebär att inte öka kraftinsatsen.


HÄNSYN

Hänsyn innebär att försvararen använder det försvar som, med avseende på angriparens ålder, kön, eller fysiska status samt omgivande miljö, anses lämpligt och skonsammast möjligt i just den situationen.


Durewallsystemets principer sammanfattas i Svenska Jiujitsuförbundets grundprincip.


"Att med minsta möjliga kraft,

uppnå största möjliga effekt,

utan att förorsaka smärta eller skada"


Vi är anslutna till Svenska Jiujitsuförbundet (SJF).